Proje Hakkında

Proje Adı: GEF KOBİ’lerde Enerji Verimliliği Projesi

Paydaşlar: ETKB, KOBİ’ler, EVD’ler, Dünya Bankası

Yükleniciler: GG Consulting – Exergia – Onur Enerji – Motiva Ortaklığı
JV of MWH – Wuppertal Institut Ortaklığı
Econoler Inc.

Başlangıç Tarihi: 28 Mart 2013

Bitiş Tarihi: 28 Eylül 2018